קורבנות סחר בבני אדם – כתבה ב"הארץ"

קבוצת נשים מאפריקה זוהו כקורבנות סחר בבני אדם, לאחר שנרכשו על ידי גברים ישראליים.
בזמן שהותן של הנשים במקלט, מנסים לדאוג גם לשיקומן וגם להסדרת מעמדן.

לחצו כאן כדי לקרוא את הכתבה המלאה: הארץ – נובמבר 2021