הפעלת אתר #הייתי_שם

שמטרתו העלאת המודעות למערכות יחסים אלימות ומאגד עדויות ממערכות יחסים מתעללות במטרה שיהווה בית לכל מי שרוצה לחלוק סיפורה/ו, והבנה והכרה של הדינמיקות המורכבות המלוות את מערכת היחסים באמצעות הזדהות עמן: רגעי ההבנה, ההתמודדות וההחלמה. האתר מבקש להראות שאלימות מגיעה במזוון של צורות, לא רק פיזית והיא קיימת בכל המגזרים באוכלוסייה.

האתר נועד לאפשר מתן תמיכה, הקשה וסיוע בזיהוי הסימנים המקדימים ולתת השראה לדרכי היציאה  הקשר לעבור חיים חדשים.

לביקור באתר: https://hayti-sham.co.il