"הארץ": הפנים, הסיפורים והמחדלים שמאחורי המספרים

מדי שנה נרצחות בישראל כעשרים נשים על ידי הקרובים אליהן ביותר.
מעקב "הארץ": הפנים, הסיפורים והמחדלים שמאחורי המספרים:

https://www.haaretz.co.il/st/c/prod/heb/global/homicide