שיתוף פעולה מרגש של חברת Adika עם עמותת ל.א. לאלימות נגד נשים

I've got the power to say no more!
שיתוף פעולה של חברת Adika עם עמותת ל.א. לאלימות נגד נשים. כל ההכנסות ממכירת החולצה יועברו לעמותה.