פרויקט קידום והשתלבות בתעסוקה לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות

נשים שחוו אלימות בדרך כלל חסרות ניסיון ואמונה עצמית ביכולות שלהן להשתלב במעגל העבודה בהתאם לכישוריהן. כשהן מגיעות למקלט, הן שוהות במקלט מוגן ובטוח לתקופה שבין 6 חודשים לשנה.

במסגרת הפרויקט המטרה לתת לנשים, לקראת יציאתן מהמקלט, הזדמנות לפתוח דף חדש באמצעות מתן כלים ויכולות תעסוקתיות להיות עצמאיות מבחינה כלכלית, ובכך למנוע חזרתן למעגל חיים נטול אלימות.
הפרויקט מתקיים במהלך שהותן של הנשים במקלט, תוך ראייה חלון זמן כהזדמנות לחברן לכוחותיהן, כישוריהן ונטיותיהן התעסוקתיות. העבודה בקבוצות קטנות בנות 8-12 משתתפות, סדנאות ופגישות אישיות.

מטרת הפרויקט: להעצים נשים יוצאות מקלט, הסובלות מאלימות, להיות עצמאיות כלכלית, ולאפשר להן השתלבות מיטבית כעצמאיות בחברה.