סיור לימודי של עובדות סוציאליות מארה"ב

במסגרת סיור לימודי ביקרו במקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן עובדות סוציאליות מארה"ב וגרמניה להחלפת ידע מקצועי בנושאי טיפול באלימות במשפחה. הביקור התקיים בשיתוף עם העמותה הישראלית לאחווה מקצועית בינלאומית – CIF Israel.

בתמונה: האורחות עם יו"ר ומייסדת העמותה רות רזניק והמנכ"לית יעל גולד.