סטודנטים ממרכז רקמן אוניברסיטת בר-אילן בסיור לימודי במקלט

כבכל שנה בשנים האחרונות, סטודנטים מהקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה של מרכז רקמן אוניברסיטת בר-אילן הגיעו אלינו למקלט ללמוד ולהעמיק בנושא אלימות במשפחה