לקראת יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, העמותה תקיים יום עיון מקוון