ביקור חשוב של חברת הכנסת לאה פדידה

ביקרו במקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן : חברת הכנסת לאה פדידה הידועה ברגישותה לנושא, יוחנן נתנזון יו"ר אזור השרון של ההסתדרות ומוטי כהן במטרה לבחון איך ניתן לסייע בנושא חשוב זה.

בתמונה משמאל לימין: יוחנן נתנזון, דורית דגן, יעל גולד, ח"כ לאה פדידה ומוטי כהן.