ביקורת על כפיית מקלט: דגל אדום למערכת אכיפת החוק

39% מדיירות המקלטים המוגנים ערביות – ויש רק שני מקלטים עבורן: "זה לא פתרון"

https://www.ynet.co.il/news/article/sj11ojbvtq?utm_source=ynet.co.il&utm_medium=Share&utm_campaign=facebook&utm_term=sj11ojbvtq&utm_content=Article%20Top