נערים ונערות אומרים לא לאלימות כלפי נשים

הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה יחודי וראשון מסוגו בישראל בין שתי עמותות מובילות: עמותת ל.א לאלימות נגד נשים ועמותת אסל"י למען מיגור תופעת האלימות נגד נשים ונערות

עמותת ל.א לאלימות נגד נשים בשיתוף עמותת אסל"י (ארגון 'סרט לבן' ישראל).

הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה יחודי וראשון מסוגו בישראל בין שתי עמותות מובילות: עמותת ל.א לאלימות נגד נשים ועמותת אסל"י למען מיגור תופעת האלימות נגד נשים ונערות

מטרת התכנית: לפעול  במערכת החינוך למען צמצום תופעת האלימות כלפי נשים ונערות בקרב הנוער על ידי יצירת שיח הכולל חשיפה, כלי חשיבה ביקורתית וכלי פעולה למניעת אלימות זו.

יחודה של התוכנית הוא שאיננה מסתפקת רק בשיח המוגנות עם הנערות אלא רואה את הנערים כשותפים מלאים לסיוע בצמצום האלימות מסוג זה הן בגיל הנעורים והן בהמשך בבגרותם.

קהל יעד: צוותים חינוכיים ותלמידי/ות תיכון (תכני הסדנה יותאמו לגיל המשתתפים).

הסדנאות יעסקו במניעת אלימות כלפי נשים ונערות בסביבות שונות, קרי המשפחה, בית הספר, מקומות בילוי ובכלל.

במסגרת הסדנאות יועבר תוכן תיאורטי לצד תהליך אישי וקבוצתי עם בני הנוער תוך שימוש  בהפעלות חווייתיות, סימולציות, סרטונים ומדיה, שימוש ברשתות חברתיות וחומרים רלוונטיים נוספים מחיי היום יום של התלמידים.

המפגשים יתקיימו בחלוקת הכיתה לנערים ונערות בנפרד. קבוצת הנערים תלווה על ידי מנחה מקצועי מעמותת אסל"י וקבוצת הנערות תלווה על ידי מנחה מקצועית מעמותת ל.א לאלימות כלפי נשים. הצוותים החינוכיים יפגשו עם שני המנחים למפגש פתיחה ומפגש מסכם.

משך המפגשים: חמישה מפגשים בני שעתיים אקדמאיות. שני מפגשים לצוות ביה"ס ושלושה מפגשים לכיתה בחלוקה לנערים ונערות.

מהלך התוכנית:

מפגשים לצוות החינוכי (2 מפגשים)

המפגש הראשון יכלול חשיפה והיכרות עם התכנים שיועברו לנערים ולנערות בכיתות, קבלת כלים לזיהוי מוקדם של מקרי אלימות בחיי הנערים והנערות ובסביבתם, זאת לצד היכרות של המנחים עם האקלים הבית ספרי והכיתתי, בדגש על האקלים המגדרי וחשיפה לצרכים הייחודיים לכיתה הספציפית.

המפגש השני יערך בסיום המפגשים עם בני הנוער ויכלול איסוף וסיכום התהליך שעברו, חשיפה לתכנים שעלו במהלך הסדנה בכיתה וקבלת כלים להמשך התמודדות ותהליך עם התלמידים והתלמידות.

סדנה לנערים (3 מפגשים)

הסדנה תכלול שלושה מפגשים במהלכם נבנה יחד עם התלמידים את ההבנה לגבי הקישור בין אידאליים של גבריות לבין יחסי כוח ואלימות כלפי נשים ונערות. בנוסף, יוקדש בכל מפגש זמן ללמידת כלים לזיהוי התנהגויות אלימות, למניעתם ולפעולות מניעה כלליות ביחסי האלימות כלפי נשים שניתן לעשות כצופה מהצד.

סדנה לנערות (3 מפגשים)

הסדנה תכלול שלושה מפגשים במהלכם נבנה יחד עם הנערות את ההבנה לגבי אידיאליים נשים ותפקידי מגדר וכיצד אלו משפעים ובאים לידי ביטוי ביחסי כוח ובדינמיקה עם נערים וגברים. נקדיש זמן ללמידת כלים להתמודדות, לזיהוי סימני אזהרה להתנהגויות אלימות ולפעולות מניעה ביחסי האלימות כלפי נשים שניתן לעשות כצופה מהצד.

מחקר הערכה

התכנית תלווה במחקר הערכה בהובלת ד"ר שירלי בן שלמה מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן וראש המגמה הטיפולית שם.

מחקר הערכה שישלב בין כלים כמותניים (שאלונים) שיועברו לפני ההתערבות ואחריה וכלים איכותניים (ראיונות עומק וקבוצות מיקוד).

אופן המחקר: המחקר יתחלק ל-3 אשכולות, כול אשכול ידגם מבית ספר שונה- אשכול פריפריה דרומית, אשכול פריפריה צפונית ואשכול מרכז.  בכל אשכול יבדקו 3 קבוצות : נערים, נערות ואנשי הצוות .

סה"כ יתקיימו 18 מפגשים לאחריהם יבוצע ניתוח תוכן המפגשים- בדיקה של התוכן טרם ההתערבות ולאחר ההתערבות.

אודות העמותות המפעילות את התכנית

עמותת ל.א לאלימות נגד נשים

עמותת ל.א. לאלימות נגד נשים הוקמה בהרצליה בשנת 1977 ע"י כלת פרס ישראל הגב' רות רזניק, במטרה לסייע לנשים וילדיהן הסובלים מאלימות במשפחה ולאפשר להם לצאת לחיים חדשים באמצעות הענקת מקלט, טיפול מקצועי ומתן פתרונות להכשרה מקצועית וכלים לקראת עתיד עצמאי וטוב יותר ללא אלימות.

העמותה הצליחה להביא למהפך במודעות החברה הישראלית לתופעת האלימות במשפחה.

פעילותה המרכזית של העמותה הינה בתחומים הבאים:

  • ניהול והפעלת שלושה מקלטים לנשים וילדים הסובלים מאלימות – בכל אחד משלושת המקלטים  שוהים 12 נשים וכ-30 ילדים.
  • הפעלת פרויקטים למתן כלים לחיים עצמאיים והעצמתם של הנשים וילדיהן באמצעות תוכניות ייחודיות: הכנה לעולם התעסוקה, חינוך פיננסי, התפתחות אישית והעצמה, פעילות גופנית ועוד.
  • הפעלת 3 דירות מעבר המהוות מסגרת משקמת לאחר תקופת שהותן של הנשים במקלט, המאפשרת לאישה ולילדיה תהליך של הסתגלות ויציאה מתפיסת עולם נזקקת ונתמכת, לתפיסת עולם יצרנית ובטוחה.
  • הפעלת קווי חירום ליעוץ ותמיכה הפעילים 24/7,בהפעלת  מתנדבות 6724*.
  • הפעלת יחידה משפטית המטפלת בהליכים המשפטיים של הנשים במקלט ומתן ייעוץ משפטי ראשוני לנשים שמגיעות אלינו ושאינן זכאיות לסיוע משפטי.
  • פעילות חינוך והסברה – אנו מאמינים שהשינוי אשר יוביל למיגור האלימות במשפחה יגיע גם מפעולות בתחום החינוך, ההסברה ועל ידי העלאת המודעות בחברה שלנו. העמותה מקיימת הרצאות וסדנאות לגופים שונים, כגון: בתי ספר, צבא, חברות, אנשי רפואה, משטרה ועוד.

עמותת אסל"י

אסל"י – ארגון סרט לבן ישראל הוא ארגון סינגור שפועל במטרה לעצור את תופעת האלימות כלפי נשים במרחב הציבורי והפרטי. אנו מתמקדים בתחום הפצת מסרים בזירות ציבוריות כמו הכנסת והממשלה, בפעילות שטח, בתקשורת ובפלטפורמות דיגיטליות. כמו כן, אנו מקיימים פעילות חינוכית לתלמידים, למורים ולהורים. 

אנחנו מאמינים שתופעת האלימות כלפי נשים אינה בעיה של נשים בלבד, ושלגברים יש מקום חשוב במאמץ למנוע אותה ולהפוך את סביבתם לבטוחה יותר עבור נשים ונערות.

פעילי אסל"י מדברים עם נערים וגברים על מהן התנהגויות אלימות "נורמטיביות" או שקופות, ואיך שתיקה מול אלימות "קלה" סוללת את הדרך למקרי אלימות קשים;

אנו מציעים דרכים שיעזרו לגברים ולנערים לפעול למניעת אלימות כלפי נשים, ומראים כיצד תכונות "גבריות" חיוביות – כמו לקיחת אחריות ומנהיגות – יעזרו להפוך את סביבתם הקרובה לבטוחה יותר;

אנו פועלים להביא לשינוי ביחסם המקל של גופי תקשורת, אנשי חינוך וקובעי מדיניות לתופעת האלימות כלפי נשים ונערות, בעיקר כלפי ביטוייה ה"קלים".

אסל"י הוא חלק מתנועת סרט לבן הבינלאומית. התנועה קמה בקנדה בשנת 1991, במטרה לגייס גברים למאבק נגד אלימות כלפי נשים. כיום פועלים כ-100 ארגוני סרט לבן בעשרות מדינות בכל רחבי העולם.